Nagłówek
Zdjęcie
CURRICULUM VITAE
POL ENG
Dane osobowe

Grzegorz Łabuzek
02 luty 1978
Profeo, LinkedIn

Wykształcenie

Wojskowa Akademia Techniczna
Informatyka, specjalizacja: Sieci teleinformatyczne
tytuł: mgr inż. Informatyki

Politechnika Opolska
Automatyka i Robotyka, specjalizacja: Komputerowe systemy w sterowaniu i zarządzaniu
tytuł: inż. Automatyki

Technikum Elektryczne w Opolu
profil: Elektroenergetyk
tytuł: technik elektryk

Doświadczenie zawodowe

Wojskowy Instytut Łączności

Stanowisko: Starszy Inżynier w zakładzie kryptologii

Projekty: Szyfrator IP dla Wojska Polskiego o klauzuli tajne, System Ochrony Przed Atakami Sieciowymi (SOPAS), Zarządzanie bezpieczeństwem kryptograficznym w sieciach IP

Zadania:

Osiągnięcia: Poznanie specyfiki programowania procesorów z rodziny SuperH firmy Renesans, doświadczenie w tworzeniu oprogramowania spełniającego wysokie wymagania bezpieczeństwa dla informacji klasyfikowanych jako tajne, narzędzi tworzenia systemów Windows Embedded oraz tworzenia oprogramowania przetwarzającego dane równolegle. Poznanie procedur certyfikacji urządzeń kryptograficznych w SKW.

Wykorzystywane technologie, narzędzia i języki: C/C++, bash, QT, Java, High-performance Embedded Workshop, CodeBlocks, Visual Studio, Windows Embedded Studio, Windows, Linux (Embedded, Debian).

ABA Kraków

Stanowisko: Programista

Projekty: Szyfrator IP Aba IPSec Gate, Terminal Aba-X

Zadania:

Osiągnięcia: Poznanie języka skryptowego tcl/tk oraz metod i narzędzi tworzenia systemów embedded opartych na systemie Linux. Poznanie procedur certyfikacji urządzeń kryptograficznych w ABW.

Wykorzystywane technologie, narzędzia i języki: C, bash, tcl/tk, Linux(Embedded, Debian, Redhat).

Dodatkowe informacje

Znajomość:

Szkolenia:

Certyfikaty:

Języki obce: angielski na poziomie dobrym

Prawo jazdy kat. B od 2001

Zainteresowania